6 Peranan Komunikasi dalam Hubungan Kekeluargaan

Keluarga merupakan segalanya bagi manusia. Keluarga merupakan tempat ternyaman untuk berkeluh kesah tentang perjalanan hidup setiap manusia. Semua orang mendambakan keluarga yang bahagia. Setiap orang membutuhkan keluarga untuk berlindung. Jika dingatkan kembali arti dari keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial, dalam […]

6 Peranan Komunikasi dalam Menata Hubungan Internasional

Di era dimana media komunikasi modern terus dikembangkan dan diperbaharui, kemudahan dan kesempatan yang ditawarkan mendorong orang-orang untuk maju, memperluas pengetahuan, pendidikan, dan mencapai kehidupan yang lebih layak. Kita dapat mengamati pola ini di kehidupan kota, dimana banyak orang sudah paham apabila mereka tidak bergerak, maka mereka akan tertinggal dan terbelakang. Itulah mengapa terjadi fenomena di […]