8 Cara Menjaga Data dalam Komunikasi Data

Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi telah memasuki dunia yang semakin mudah dan popular ketika teknologi datang di dalam kehidupan manusia. Kemudahan komunikasi sudah dirasakan ketika komputer dan internet menjejaki dunia pada tahun 1960-an. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui tatap muka saja, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan […]