13 Fungsi Komunikasi Dalam Memajukan Kebudayaan

Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kemekaran media massa, tetapi dilain pihak secara timbal balik menimbulkan dampak yang positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang timbul akibat adanya kemajuan dibidang komunikasi massa bagi masyarakat antara lain mendorong perkembangan intelektual masyarakat, keterampilan, serta kemahiran […]