6 Fungsi Social Learning dalam Komunikasi Massa

Adanya fungsi fungsi social learning dalam komunikasi massa menjadikan peranan dari jenis komunikasi ini menjadi cukup menarik penerapannya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, komunikasi massa umumnya akan membahas lebih banyak mengenai cara-cara orang dalam berkomunikasi dalam scope yang cukup luas. Tatanan ini tentu saja meliputi bagaimana hubungan yang baik yang ada dalam komunikasi massa sehingga perjalanan […]